Zasady zwrotu podatku VAT podróżnym (TAX FREE)

 1. Prawo do zwrotu przysługuje podróżnym zamieszkałym poza terytorium Unii Europejskiej.
  Miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
   
 2. Towar nabyty przez podróżnego musi być w stanie nienaruszonym,wywieziony poza terytorium wspólnoty w
  bagażu osobistym podróżnego nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu.
   
 3. Podstawą do dokonania zwrotu Tax Free jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę.
  Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. 
  Do dokumentu musi być dołączony paragon z kasy fiskalnej.
   
 4. Zwrot nie będzie dokonywany  jeżeli od końca miesiąca, w którym podróżny zakupił towar upłynęło ponad 10 miesięcy.
   
 5. Urząd celny potwierdzi wywóz po okazaniu przez podróżnego towaru wywożonego  i sprawdzeniu zgodności danych
  na imiennym  dokumencie Tax Free wystawionym przez sprzedawcę z danymi przedstawionymi w paszporcie.
   
 6. Podatek jest zwracany w PLN. Sprzedawca nie pobiera prowizji od zwracanej kwoty podatku.

 7. Minimalna wartość zakupów uprawniających do zwrotu podatku wynosi 200 PLN.
© 2017 PC KOMPUTER - Biała Podlaska
Ważne: Użytkowanie serwisu www oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "Cookies". Szczegółowe informacje w Polityka plików "Cookies".